Disclaimer

  1. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
  2. De content is met de grootste zorg samengesteld, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde
  3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor content in aan deze website gekoppelde bestanden
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content maakt inbreuk op intellectuele rechten
  5. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken