Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Restaurant Houke, onderdeel van Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55, 8606 JB Sneek, handelend onder kvk nummer 01098199

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Lokaal 55 kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Lokaal 55, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lokaal 55 verstrekt.

Bij Lokaal 55 kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Lokaal 55 deze gegevens nodig heeft
Lokaal 55 verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Lokaal 55 je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Lokaal 55 gegevens bewaart
Lokaal 55 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen
Lokaal 55 verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Lokaal 55 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lokaal 55 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Lokaal 55 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Lokaal 55 bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Lokaal 55 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lokaal 55 heeft hier geen invloed op.

Lokaal 55 heeft Google geen toestemming gegeven om via Lokaal 55 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@restauranthouke.nl. Lokaal 55 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL
Lokaal 55 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lokaal 55 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Lokaal 55 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lokaal 55 op via info@restauranthouke.nl

Contact
https://restuaranthouke.nl is een website van Lokaal 55. Lokaal 55 is als volgt te bereiken:

Postadres: Oude Oppenhuizerweg 55, 8606 JB Sneek
Vestigingsadres: Oude Oppenhuizerweg 55, 8606 JB Sneek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01098199
Telefoon: 0515 460 321
E-mailadres: info@restauranthouke.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.